ÇEVRE

Artan sanayileşme ve gelişen ulaşım ağları neticesinde kullanım ömrünü tamamlayan lastikleryığınlar halinde birikerek çevremiz için tehdit haline gelmiştir. Ömrünü tamamlamış lastiklerde bulunan değerli malzemeler geri kazanılarak çevre kirliliğinin önüne geçilebilmektedir.

LAGEDO ürünlerinin kalitesi endüstriyel ürünlerin yerini alabilecek düzeyde olduğu için çevreye olan diğer katkısı da daha düşük karbon ayak izine neden olmasıdır.

ÜRETICILER

Günümüz rekabet koşullarında, lastik ve kauçuk sektörü üreticilerinin rakiplerinden bir adım öne geçmesi için;

Kalitede süreklilik sağlayan,
Ekonomik,
Sürdürülebilir
Yüksek performanslı

ürünlerimizi çevreci prensiplerden vazgeçmeden yerel kaynakları en etkili biçimde değerlendirerek sunuyoruz.

ASFALT MÜTEAHHITLERI

Günümüz asfalt müteahhitlerinin mevcut imalat pratiklerine % 100 uygun ve ek yatırım gerektirmeyen kolay uygulama imkanı sağlıyoruz.

Ürünlerimiz;

Yüksek esneme ve dayanım kabiliyeti kazandırarak çatlama ve tekerlek izlerinin ortadan kaldırılmasına,
Sıcak-Soğuk sıcaklık farklarından dolayı oluşabilecek çatlamaları engellemeye,
Yol gürültüsünü azaltarak yerleşim yerlerindeki gürültü kirliliğini azaltmaya

katkıda bulunur.

EKONOMI

Ürünlerin yüksek kalitede ve düşük karbon izine sahip olması sonucu, döngüsel ekonomiyeyüksek katma değerli ürünler sunulabilecektir;

Bunun;

Ekonomik faaliyetlerin artması;
Yeni istihdam alanlarının yaratılması;
Yerli üretimin artması ve dolayısıyla daha az cari açık oluşması gibi olumlu etkileri olacaktır.